พวกเราขอขอบพระคุณ สำหรับการใช้บริการของ Heatt Training

ก่อนที่จะเข้าสู่โปรแกรมการเทรน ทางเราขอรบกวนคุณลูกค้าทำการแอดไลน์ ของทางเรา เพื่อรับคำแนะนำเบื้องต้น และ ข้อมูลที่จำเป็นต่อการเริ่มทำการเทรน เพื่อให้เทรนเนอร์ได้นำข้อมูลเหล่านี้ ไปจัดทำโปรแกรมสำหรับการออกกำลังกาย เพื่อความเหมาะสม และตรงตามเป้าหมายที่คุณลูกค้าต้องการ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1.ข้อมูล ตัวเรา เช่น อายุ น้ำหนัก และ ส่วนสูง

2.รูปถ่าย 4 ด้าน (เต็มตัว) และ (ครึ่งตัว)

3.ข้อมูล โรคประจำตัวและ อาการบาดเจ็บต่างๆ

ข้อมูลเหล่านี้ จะถูกนำไปวิเคราะห์ เพื่อออกแบบโปรแกรมออกกำลังกาย ข้อมูลโภชนาการ และเพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้า

Agree    |    Cancel

พวกเราขอขอบพระคุณ สำหรับการใช้บริการของ Heatt Training

ก่อนที่จะเข้าสู่โปรแกรมการเทรน ทางเราขอรบกวนคุณลูกค้าทำการแอดไลน์ ของทางเรา เพื่อรับคำแนะนำเบื้องต้น และ ข้อมูลที่จำเป็นต่อการเริ่มทำการเทรน เพื่อให้เทรนเนอร์ได้นำข้อมูลเหล่านี้ ไปจัดทำโปรแกรมสำหรับการออกกำลังกาย เพื่อความเหมาะสม และตรงตามเป้าหมายที่คุณลูกค้าต้องการ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1.ข้อมูล ตัวเรา เช่น อายุ น้ำหนัก และ ส่วนสูง

2.รูปถ่าย 4 ด้าน (เต็มตัว) และ (ครึ่งตัว)

3.ข้อมูล โรคประจำตัวและ อาการบาดเจ็บต่างๆ

ข้อมูลเหล่านี้ จะถูกนำไปวิเคราะห์ เพื่อออกแบบโปรแกรมออกกำลังกาย ข้อมูลโภชนาการ และเพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้า

Agree    |    Cancel

พวกเราขอขอบพระคุณ สำหรับการใช้บริการของ Heatt Training

ก่อนที่จะเข้าสู่โปรแกรมการเทรน ทางเราขอรบกวนคุณลูกค้าทำการแอดไลน์ ของทางเรา เพื่อรับคำแนะนำเบื้องต้น และ ข้อมูลที่จำเป็นต่อการเริ่มทำการเทรน เพื่อให้เทรนเนอร์ได้นำข้อมูลเหล่านี้ ไปจัดทำโปรแกรมสำหรับการออกกำลังกาย เพื่อความเหมาะสม และตรงตามเป้าหมายที่คุณลูกค้าต้องการ

สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. ข้อมูล ตัวเรา เช่น อายุ น้ำหนัก และ ส่วนสูง
  2. รูปถ่าย 4 ด้าน (เต็มตัว) และ (ครึ่งตัว)
  3. ข้อมูล โรคประจำตัวและ อาการบาดเจ็บต่างๆ

ข้อมูลเหล่านี้ จะถูกนำไปวิเคราะห์ เพื่อออกแบบโปรแกรมออกกำลังกาย ข้อมูลโภชนาการ และเพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้า

Agree    |    Cancel